Nytt Ettervernsenter med bofellesskap på Karmøy.

Efa Stiftelsen Karmøy har kjøpt eiendom på Sandve. Eiendommen skal brukes til Ettervernsenter, og åpner 01.09.23.

Hovedformålet med stiftelsen er å drive ettervern, forebygging og arbeidstrening/oppfølging for rusmisbrukere som har vært til behandling og som ønsker oppfølging /ettervern.

Arbeidsmodellen for Ettervernsenteret er at de som bor der enten skal gå på skole/jobb eller være i arbeidstrening i EFA STIFTELSEN.

Arbeidstreningen i EFA STIFTELSEN består av, bruktbutikk, hagearbeid, transporttjenester og lager.

Vi har ansatte som vil kjøre og hente personene til skole/jobb, og følge de opp i fritiden .

Personene som bor der skal delta aktivt i daglige gjøremål på huset.

Erfaringen som undertegnede har etter å ha arbeidet innen rusomsorgen i over 40 år, er at det er stort behov for ettervern med oppfølging. Dette er svært viktig for å få gode og varige resultater. 

Ta kontakt for mer info.

Ådland 16.08.23

Med hilsen

For EFA Stiftelsen Karmøy -  Tlf.90983702

Daglig leder Halvor Hansen